Belangrijkste ijkpunten van PROPIGS 

 

 

  • oprichting op 08/03/1966 van de CVBA COVAVEE
  • 31/03/2015: ondertekening van de kaderovereenkomst tussen aandeelhouders van WESTVLEES en COVALIS
  • 08/09/2015: goedkeuring door de mededingingsautoriteit. Start van de fusie tussen WESTVLEES en COVALIS: oprichting van de BELGIAN PORK GROUP
  • 21/06/2017: buitengewone algemene vergadering wijzigt de naam van COVAVEE CVBA in PROPIGS CVBA. De structuur van de coöperatieve aandelen wordt gewijzigd. 

Een blik achter de schermen

photo

photo

photo

photo

È