Coöperatief aandeelhouderschap via PROPIGS cvba  

 

 

 

Het coöperatief model is meer dan ooit de manier waarop de betrokkenheid van de producent kan verhoogd worden en de toegevoegde waarde tot bij de producent kan geraken. Ook door de verschillende overheden wordt de coöperatie, het samenwerken van boeren, als het belangrijkste middel gezien om efficiënter te werken en om weerwerk te kunnen bieden tegen de concentratievorming in de keten verderop.

 

PROPIGS brengt dit gedachtengoed al bijna 50 jaren in de praktijk. Haar jarenlange marktleiderschap bewijst dat haar honderden leden-coöperanten deze visie uiterst belangrijk vinden en de bedrijfsstrategie via de geëigende beslissingsorganen volledig onderschrijven.

 

Het aandeelhouderschap (zie informatienota geldig vanaf 01/01/2024) is gekoppeld aan het leveren van varkens. De commercialisatie door de coöperatie van de geleverde dieren is een plicht voor PROPIGS. Om toe te treden als coöperant dient de producent een minimum aantal A-aandelen te onderschrijven in de coöperatie. Iedere coöperant heeft ook de mogelijkheid om B-aandelen te kopen. De waarde van deze B-aandelen is rechtstreeks gekoppeld aan de waarde van de Belgian Pork Group.

 

Het coöperatief model is gestoeld op overleg en participatie via een democratische opbouw.
De leden kunnen jaarlijks deelnemen aan de vergaderingen van de ledenkringen, die georganiseerd zijn per regio. In deze vergaderingen kiezen de leden de afgevaardigden voor de Algemene Vergadering. In de jaarlijkse Algemene Vergadering beslissen de afgevaardigden wie voor een bepaalde periode zal zetelen in de Raad van Bestuur. Het is de Raad van Bestuur die de krijtlijnen van PROPIGS uiteenzet. De voorzitter en één ondervoorzitter zetelen ook in de Raad van Bestuur van de Belgian Pork Group. De betrokkenheid en  beslissingsmacht op alle niveaus zijn zo gegarandeerd.


 

Een blik achter de schermen

photo

photo

photo

photo

È